View Single Post
I veitrafikkloven trengs bare "grunn til å tro" ikke skjellig grunn..
Det er full adgang til å rusteste ved minste mistanke

https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§22a