View Single Post
Politi har ikke kamera som leser skilt automatisk. Det er kun et ønske per dags dato.