View Single Post
Det finnes tester som kan gi svar på hvorvidt det er amfetamin eller ikke.
Tester som måler renhetsgrad er noe annet, og ofte ikke tilgjengelig for menigmann.