View Single Post
Sitat av Bearass Vis innlegg
Masse ressurser?
Er vi ikke interessert i fakta?

Ellers er IQ et tema som ofte vekker følelser.

Føleri og debatt om IQs verdi til side. Jeg er kun interessert i fakta. Er menns IQ distribuert annerledes enn kvinners i vestlige land? Hva sier fakta? Dette er jo klare udiskutable tall som det er klare udiskutable svar på.

Kan noen vise til statistikk som sier at distribusjon av IQ mellom voksne menn og kvinner er helt lik? (hvor altså vi snakker IQ score og ingenting annet)?

Det viste seg vanskelig å finne harde fakta men jeg fant f.eks denne kilden https://www.iqcomparisonsite.com/SexDifferences.aspx

Kun bullshit? Jeg er ute etter fakta og åpen for kilder som sier det stikk motsatte. Altså IQ score, kjønn, og distribusjon av dette, uten mer snikksnakk.
Merk: holder betydningen av iq distribusjon helt utenfor debatt
Vis hele sitatet...
Så klart er vi interessert i fakta, spørsmålet er om det er verdt å bruke ressurser på å finne visse fakta når de ikke gir noe. Det er hele poenget mitt - du kan ikke utifra distribusjoner si noe om de som står foran deg, bare utlede en sannsynlighet for at de er noe. Som jeg mistenker de fleste av de som snakker om forskjeller mellom kjønn og "raser" aldri egentlig har tatt i. Måten det blir snakket om her, så tror jeg ærlig talt dere knapt vet hva studenttesten er, og enda mindre hvordan man invaliderer modeller basert på type 1 og 2 feil og at konfidensintervallet er essensielt for modeller.

Min frustrasjon og skarphet kommer primært av at folk snakker om statistikk, men har åpenbart ikke gjort hjemmeleksa så de har det matematiske fundamentet til å tolke resultatene. Jeg burde nok ha gjort det klarere, men feiltolkningen du her kommer med er at du ønsker å bruke statistikk preskriptivt for massen fremfor det det er: deskriptivt representasjon av et eller flere utvalg i av befolkningen.