View Single Post
Redpilled alfahann
396
Siden tittelen på tråden var om Feminisme har gått ut på dato kan det også være interresant å diskutere om feminisme vil gå ut på dato i fremtiden.Eller om feminisme har en fremtid i det hele tatt for den sags skyld.

Begrepet mem ble introdusert av Richard Dawkins i 1976 og er en måte å beskrive ideer som selvreplikerende informasjonsenheter som følger mange av de samme evolusjonære prinsippene som andre selvreplikerende fenomer som gener. Ideene er som noen slags tankeparasitter som hopper fra hjerne til hjerne. Dersom ett mem hindrer at du parrer deg vil det kunne oppstå naturlig seleksjon på å ikke være disponert for å akseptere memet.

Her tror jeg mange feministiske memer har en stor ulempe. For eksempel regnes utdanning av kvinner som kanskje den faktoren som best forklarer lave fødselsrater i ett land. For at prosentandelen av kvinner som får ta utdannelse skal øke på verdensbasis må ideen om utdanning av kvinner hele tiden spre seg inn i hodene til barn som er født av foreldre som ikke har akseptert ideen om at kvinner burde ta utdanning. Om denne mangelen på aksept har en genetisk basis som barna har arvet kan det bli vanskelig. Dersom et eneste antifeministisk land eller annen gruppe klarer å ha en logaritmisk økning i befolkningen over noen århundrer blir fort resten av verden en liten prosentandel av den totale befolkningen på jorda.

Så er jeg klar over at mange feministiske memer er natalistiske. Mange peker for eksempel på tilrettelegging for kvinner i arbeidslivet som en forklaring på at skandinavia har hatt høyere fødselsrater enn land i øst-Europa og Japan. Likevel tror jeg at feminsme som helhet er antinatalistisk. Sverige har, for å si det mildt, lavere fødselsrater enn Boko-haram kontrolerte områder nord i Nigeria.Dessuten har grupper innad i Sverige med streng sosial kontroll over kvinner høyere fødselsrater enn den gjennomsnittlige svenske feminist. Om det fortsetter i Tusen år til har jeg vanskeligheter med å se noe fremtid for likestilling og feminisme.