View Single Post
Sitat av random67489 Vis innlegg
Drperception føler du er på vei til å male deg inn i et hjørne nå. Virker som du ser verden kun gjennom egne briller og føler at akkurat slikt var det jeg tenkte på når jeg kommenterte at jeg misliker at likestilling blir en kjønnskamp. Veien framover er ikke å rakke ned på "motparten" fordi vi sitter på en dårlig hånd eller opplever at hånden er dårlig. Det er å finne løsninger som er til det beste for alle uavhengig trangt definerte kjønnsroller. Vi må se framover ikke bakover.

Og den videoen er jo i beste fall spekulativ fordi de har håndplukket argumenter for å skape et bestemt verdenssyn.
Vis hele sitatet...
Videon var for å få fram at menn ofte blir glemt.
Så mye snakk om likestilling i feminismen navn. Likevel blir menn glemt.

Det er nettopp fordi likestilling gjerne blir en kjønnskamp at jeg ikke er for feminisme. Det handler mer om kvinnen og forteller historien på en polariserende måte hvor favoriserer den ene kjønnet.

Den er utdatert. Tror vi kan gjøre ting langt bedre uten en ideologi som legger opp til en slik kamp, så kan vi lettere se ting for det, det er uten ideologisk påvirkning.

Jeg vi ser allerede nå når jeg tok det opp hvordan du reagerte. Tar man opp mens problemer blir mann ofte møtt med skepsis. Dersom feminisme var for likestilling, burde det ikke vært like stor plass for begges kjønns perspektiver?
Sist endret av DrPerception; 14. mai 2019 kl. 09:57. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.