View Single Post
På generelt grunnlag vil jeg fraråde å gjøre ting som er/kan være ulovlig når man reiser utenlands, i hvert fall hvis man ikke vet hva konsekvensene kan bli. Konsekvensene av narkotikalovbrudd kan bli ganske så formidable i mange land. Fengslene er ofte nedslitte og overfylte, ikke regn med noen Halden-standard. I enkelte land kan veien til galgen være kort hvis man har ulovlige stoffer, i hvert fall i visse mengder.