View Single Post
Amfetamin evt coke hvis man tror man er kul, har man litt erfaring blir det ikke lagt merke til engang.

Ville styrt langt unna benzo iaf, blir jo helt mongo, spes i kombo med alko.