View Single Post
Om du ikke kan ta opp særeie med samboeren uten krangling tror jeg ikke du har funnet riktig.

Er jo bare å skrive en samboerkontrakt? På hva du eier og den andre part eier. Eventuelt hva du betaler og hva den andre betaler. Betaler ikke samboer inn på huset får hun/han heller ikke noe goder av det.