View Single Post
med fruktkjøtt.
Tias's Avatar
DonorCrew
Ekteskap er en privat avtale mellom to parter av myndig alder, inngått frivillig. Det er ikke angrerett på avtaler.