View Single Post
Si at du skal bruke det til å få superlim inn i treverk.