View Single Post
Heile problemet ditt er at du har konstruert eit problem. Radiofri sone er vissvass. Sett opp wifi og ferdig arbeid. WiFi har latterlig lav utgangseffekt (10-50mW), og du får sannsynlegvis større RF-felt av basestasjonen femti meter ned i gata.