View Single Post
Cluet er vel at man må se konspirasjonene fra begge sider av en konflikt for å kunne vurdere hva som er realistisk og ikke?