View Single Post
Stoler du like mye på "ikke-vestlig" media da?

Hvilke meninger stoler du på mest? Første og andrehånds vitner?

Jeg har mye kontakt med Ukrainere, og har daglig kontakt med mange Russere, og begge sider av konflikten gjenforteller samme bilde: "denne krigen burde aldri ha startet". Ukrainerne har fått et radikalisert hat mot Russerne (som er veldig forståelig og naturlig, når man får missiler sendt rett inn i boligene sine), og Russland selv er et veldig dividert land, hvor mange er Pro-Putin, men omtrent like mange er rett og slett bare mentalt traumatiserte og tause fordi de rett og slett ikke tørr å la sine menneskelige følelser føle. for de de er så dypt mentalt undertrykt i samfunnet de lever i.

Ditt valg å tro meg eller ei.