View Single Post
Meningsløst medlem
Quakecry's Avatar
Du spør om gode alternativer og nevner medier slik som AL jaazeera og Moscow times?? Tuller du eller.