View Single Post
Social media platforms have become increasingly important news sources in today’s media environment, and an extensive literature has investigated how news consumption on social media affects citizens’ factual political knowledge. Parallel to this research agenda, recently a growing number of studies have investigated how social media news use affects citizens’ evaluations of their own knowledge, that is, their feeling of being informed. Taken together, these strands of research suggest that social media news use does not make people more knowledgeable about politics and current affairs, but increases their general feeling of being informed.
Vis hele sitatet...
Uninformed or Misinformed in the Digital News Environment? How Social Media News Use Affects Two Dimensions of Political Knowledge

Du lurer deg selv til å tro at du er mer informert men i realiteten så er du feilinformert.

Sitat av Carl von Clausewitz
War is the realm of uncertainty; three quarters of the factors on which action in war is based are wrapped in a fog of greater or lesser uncertainty. A sensitive and discriminating judgment is called for; a skilled intelligence to scent out the truth.
Vis hele sitatet...
Du leter etter konkrete svar i en tid av usikkerhet. Det er ingen svar. Ikke enda, om noen gang. I stor grad er informasjonen som kommer ut er bestemt av en av aktørene. Vinklet på måten som er mest fordelsaktig for dem.

Ja la oss for guds skyld ikke nevne at disse våpnene kommer ifra Ukraina.
Vis hele sitatet...
Et mesterverk av propaganda. Må respektere den. Kommunikasjonsrådgiveren som fant på dette burde få en bonus. Reduser vestens vilje til å støtte Ukraina med våpen fordi det ender opp hos muslimer og brukes mot Israel.Jeg trenger noe mer enn bare den der tilbedelsen av staten gjennom media, liksom, fordi hjernen min er lur og ikke dum og den blir frustrert av dumhet.
Vis hele sitatet...