Tråd: Xanor. Hjelp!
View Single Post
3-5mg i løpet av en uke er mellom 0.5mg-0.75mg i døgnet. Det bør gå fint å seponere uten noe nedtrapping fra denne dosen, men hvis du har mulighet så anbefaler jeg å trappe ned allikevel. Helst ved bruk av langtidsvirkende som Rivotril eller Valium, lang halveringstid gjør overgangen mye mykere, det reduserer både risiko og ubehag.