View Single Post
Du får en tilnærmet strøken volvo v70 gen 2 for 40k. Dette er gode biler, gode å kjøre, relativt få feil og relativt billige deler som er lett tilgjengelige.

2.4d motor og manuell kasse er å foretrekke her. Hvis du skal ha automat, sjekk at kassa er flushet om bilen er gått over 200k. Sjekk også om regreim er byttet. Ikke kjøp om dokumentasjon på overnevnte ikke kan fremvises.