View Single Post
Hvis du har omadressering på posten hjemmefra, vil også brikken omadresseres. Det fungerte når jeg måtte ha ny brikke.