View Single Post
Får du tak i mer mast? Hvor lenge skal du kjøre?