View Single Post
I see you...
NAPse's Avatar
324
Har du forsøkt å google "for loop VBA"?
Hvis du ser for deg hvordan det kan løses med en løkke vil det jo være fornuftig å undersøke om/hvordan løkker virker i VBA.

Kode

Dim i As Integer

For i = 1 To 6
    Cells(i, 1).Value = 100
Next i