View Single Post
Vist faen har en lov og varsle politiet. Eller en heller mere mot pliktig. Det å kjøre i en ruspåvirket tilstand, er å sette andres liv og helse i fare. Ellers når en har mistet førerkort, så er det en offentlig tilgjengelig dom. Hvilken personlig og/eller medisinsk informasjon røper en da?..