View Single Post
Sitat av fustercluck Vis innlegg
Da er Hurdalsplattformen lansert. Noen som kan hjelpe meg å tolke Aps politikk igjen? Forstår intet.

På den ene siden skriver Støre-regjeringa:
Rusavhengige har rett til et verdig liv og til nødvendig helsehjelp, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Vi trenger en endring av dagens ruspolitikk. Personer med rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner. (...) Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.

På den samme siden skriver de:
Samtidig vil regjeringen gå imot en generell avkriminalisering av narkotika.

Noen som forstår seg på budskapet i denne teksten og kan forklare?
Vis hele sitatet...
Tolker det dithen at straffen skal være hjelp, for eksempel avtale med LAR, psykolog og rene prøver en viss tid, oppfølging av barnevern, plikt til rehabilitering etc og ikke fullstendig avkriminalisering som i straffefritt.

Videre skriver de jo
"Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og
besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging
istedenfor straffereaksjoner."


De skriver ikke tunge rusmisbrukere eller noen rusavhengige så det kan se ut som at det menes alle, sånn det er skrevet nå.

De andre punktene ser bra ut syns jeg!
- Forebygging og styrking av ettervern
- Sikre at LAR blir bedre
- Styrke rusmestringstilbudene i fengsler
- Gjennomgå praksisen med tap av førerkort når det ikke er sammenheng mellom kjøring og bruk av rusmidler
- Ikke straff hvis man er rusa og kommer i kontakt med nødetatene for å anmelde andre lovbrudd eller for å ringe etter hjelp.
Sist endret av celtseus; 14. oktober 2021 kl. 02:22.