View Single Post
Fant nettopp et Facebook-innlegg:
Kjære alle venner,

Valgresultatet var nedslående for oss som ønsker en sosial ruspolitikk. Partier som er for Rusreformen, har 68 mandater. Partier som er for å straffe brukerne, har 100.

Med det forrige Stortinget, manglet rusreformen 11 mandater etter at FrP forlot regjeringen og Arbeiderpartiet snudde.

Nå mangler den 32 mandater.

Arbeiderpartiet søker å danne regjering sammen med Senterpartiet og SV. Av disse partiene er det kun SV som er for en rusreform. De har faktisk gått til valg på å gjennomføre avkriminalisering etter Rusreformutvalgets forslag. Altså, en mer radikal reform enn regjeringens.

Venstre kom over sperregrensa og har lovet å fremme reformen i Stortinget på nytt etter valget.

Siden SV er såpass mye mindre enn AP/SP (13 mandater mot 76) er jeg bekymret for at dette kan føre til at SV binder seg til en regjeringsplattform der de forplikter seg til å stemme imot et forslag om avkriminalisering i Stortinget.

I så fall vil reformen mangle så mye som 45 mandater for å få flertall. Det ville ha vært et signal til brukerne som det ikke er til å ta feil av.

Det kan bare ikke skje.

Uansett så kan ikke AP og SP regjere uten SV. Dette gjør at SV kan stille krav.

Lysbakken sa på valgkvelden at SV kommer til å bruke den makten de sitter med i forhandlinger. Det bør de nå som det har blitt avdekket at politiet har brutt loven mot brukerne i årevis. De har begått ulovlige ransakinger, strippinger, og bruk av glattcelle i brukersaker.

Som vi alle nå vet, så har AP fått laget politikken sin av tidligere Riksadvokat Tor Aksel Busch. Han har vært øverste ansvarlige for politiets maktbruk de siste tyve årene.

Politikken til AP går ut på å gjøre et skille i legemiddelloven for såkalte “tungt rusavhengige”, som på lik linje med utilregnelige personer, skal kunne slippe straff for bruk eller besittelse av svært små mengder ulovlige rusmidler. En diskriminering som SV har sagt de ikke vil være med på.

AP har skuffet stort ved ikke å si noe om at politiet har tilranet seg politisk makt og undergravd en demokratisk valgt regjerings politikk.

De sa heller ingenting av interesse når det kom til samrøret mellom NNPF og politiet, eller den systematiske ulovlige maktbruken mot brukerne. De gikk tvert om til valg på å øke finansieringen til politiet på dette feltet.

Klar melding til brukerne.

Både Lysbakken og Oslo SV har mot slutten av valgkampen lagt ut poster på Instagram om viktigheten av å få gjennomført rusreformen.

Oslo SV skrev på sin instakonto at “straff dreper”. Det er en uttalelse som forplikter.

Betyr dette at de setter makt bak kravene sine? Vil de kreve at femti år med en straffepolitikk som har normalisert lovbrudd mot brukerne opphører?

Eller vil politikerne gå videre, som om denne rettighetskampen aldri fant sted, som om krenkelsene og trakasseringen aldri skjedde?

Dette er egentlig testen på hvor mye livene våre er verdt. Hvor mye er demokratiet verdt og rettighetene til stigmatiserte grupper i samfunnet?

Jeg vet at flere er slitne. Jeg vet at det er mørkt. Men også at vi er mange som ikke gir oss!

Jeg ønsker at vi møtes igjen i gatene når reformen legges fram for Stortinget.

At vi igjen og igjen og igjen sier fra om at vi aldri kommer til å akseptere diskriminering. At vi aldri aksepterer stigmatisering. At vi aldri aksepterer straff.

Kampen fortsetter✊��