View Single Post
Selv om det er mange grunner til å være glad for et regjeringsskifte, så får vi nå en regjering som er dominert av AP og SP, de to partiene som sammen med Frp torpederte rusreformen. Det er Stortinget som vedtar lover, og det var på Stortinget reformen ble nedstemt. Med mindre det kun var et taktisk spill i forkant av valgkampen, så kan vi ikke nå regne med at de endrer standpunkt med det første. De kommer mest sannsynlig til å støtte seg på uttalelser fra tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, om at det er juridisk holdbart å lefle med forskjellsbehandling i norsk strafferett, ved å erklære rusmisbrukere for utilregnelige, og derfor unntatt fra straffeskyld. Dette mener de at enten skal avgjøres av politet gjennom etterforskning, eller gjennom en erklæring fra fastlegen. Motpartene hevder dette er grunnlovsstridig, at rusmisbruk ikke gir grunnlag for utilregnelighet og at det i praksis er umulig å rettferdig bedømme hvorvidt noen er rusavhengige nok til å oppnå kriteriene for utilregnelighet. Det gjenstår å se hva regjeringen foreslår, og hva Stortinget går med på. Vi kan enten få den utvannede og diskriminerende rusreformen som den nye regjeringnen ønsker seg, eller vi kan vente til flere dinosaurer forsvinner eller våkner opp, og få gjenomslag for en ordentlig reform på Stortinget. Slik det ser ut nå, så har AP, SP og Frp forsatt et solid flertall på Stortinget, så vi kan ikke regne med noen umiddelbar oppgradering av tankegods fra den kanten, med mindre vi ser holdningsendringer internt i noen av disse partiene.
Sist endret av mentalmelt; 14. september 2021 kl. 13:37.