View Single Post
Jeg tjenestegjør i dette øyeblikk, og er på Ørland Flystasjon