View Single Post
NHI om bruk av magnesium mot leggkramper:

Magnesium tabletter forsøkes av mange. En samleanalyse viser imidlertid ingen effekt i befolkningen generelt, men muligens hjelper det noe på leggkramper hos gravide. Det konkluderes samtidig med at det behøves flere gode studier for endelig å avklare om magnesium hjelper eller ikke. Erfaringsbasert kunnskap anfører at eventuell effekt av magnesium kommer sent, og at slik behandling må prøves i to til tre måneder før man avgjør om det hjelper. Magnesiumbehandling kan gi diaréplager.
Vis hele sitatet...