View Single Post
Du har bygget deg opp en toleranse for stoffet.
Vil du ha et råd så er det å kutte ut bruk et par dager så skal du se at det funker igjen ganske så snart.