View Single Post
Sitat av Turbolego Vis innlegg
Er det så stor forskjell mellom forvaring og sikkerhetspsykiatrisk avdeling?
Vis hele sitatet...
Både ja og nei. Jeg jobber selv på spesialpsykiatrisk avdeling på Ahus som miljøarbeider, og der har vi alt fra drapsmenn til voldtektsmenn, alle med kjennetegn at de er syke og trenger behandling.

En straffedømt for eksempel får først innvilget permisjon etter å ha sonet 1/3 av straffen, mens de samme reglene ikke får anvendelse for personer idømt tvunget psykisk helsevern. Men på andre områder er vi strengere.