View Single Post
Vanlig inert fluorid
aluminiumfluorid's Avatar
Donor
Nei, men om du drikker alt for mye vann, så kan det gi alvorlige ubalanser i saltkonsentrasjonen i blodet. Slike ubalanser i saltkons. kan i verste fall ende opp med massive hjerneskader eller død.

Kluet er, at hjernecellene inneholder salt (osmosetrykket er tilsvarende 0,9 % koksalt), blodet vil inneholde prosentvis mindre salt. Osmoseloven vil ha lik saltkonsentrasjon på begge sider av cellemembranen. Men salt kan ikke krysse cellemembranen, men vann kan. Så nervecellene suger til seg vann, og de blir større. Men volumet av kraniet blir ikke større. Her er problemet. Det vil da bli for dårlig plass, noe som klemmer mot bl.a. blodårer. Altså det vil ende med, at hjertet ikke klare å pumpe blod opp i "nøtten" din. Noe som fort kan føre til massiv død av hjerneceller.