Tråd: Fake ADD?
View Single Post
Høres ut som den testen jeg tok. Vet ikke hva jeg skal si deg, men det kanskje det hjelper å fortelle legen din om symptomene dine samt at du har fått hjelp av ritalin (hvis legen din freaker ut fordi du har prøvd et preparat du ikke har resept på, får du nesten bytte lege - ikke alle er nazi på sånt). Ikke alle som får metylfenidat eller amfetaminbaserte legemidler har ADD/ADHD. F.eks. får en i familien min racemisk amfetamin pga. en søvnlidelse.