View Single Post
Sitat av DSlhm Vis innlegg
husk at klareringssøknaden blir fulgt opp med et intervju, hvor intervjuer forhører deg relativt greit om hva du har skrivi i søknaden og en del andre ting
Vis hele sitatet...
Intervju skjer kun unntaksvis, selv på Strengt Hemmelig (både ved klarering og reklarering er det sjeldent). I forbindelse med Autorisasjon så skal du ha en Autorisasjonssamtale, men dette er langt ifra et intervju, og er ikke noe som skjer av Klareringsmyndighet, men av din Autorisasjonsmyndighet (ofte nærmeste leder eller din leders leder).