View Single Post
Så lenge lege/psykiater får nok informasjon fra henne om hennes tilstand, og hun er syk nok skal hun jo nok få riktig hjelp. Så hun har kanskje ikke vært tydelig nok om alvorlighetsgraden, eller at hun ikke ser alt selv og er dermed ikke istand til å gjøre seg godt nok forstått. Be henne dra til legen eller legevakten sammen med en deg eller annen pårørende som kan støtte henne og snakke for henne. Hvis man er syk nok til at innleggelse blir vurdert hensiktsmessig så får man alltid en sengeplass på psykiatrisk i Norge. Jeg har aldri opplevd å bli avvist eller utskrevet for tidlig.

Du kan sende bekymringsmelding til helse og sosial kontoret (HSK, kommunen) eller til NAV. Tror dette bare gjelder hvis det er rusmisbruk i bildet. Da kan de sende hun på tvang i 3 mnd, noe som vil føles forferdelig vondt i begynnelsen men som vil bli til god hjelp etterhvert