View Single Post
husk at klareringssøknaden blir fulgt opp med et intervju, hvor intervjuer forhører deg relativt greit om hva du har skrivi i søknaden og en del andre ting

og om h*n som foretar intervjuet ikke anser deg som skikket for omsøkt klarering, så er det kjørt avslag begrunnes ikke. og de som bedriver slike intervjuer er litt over middels interessert i sikkerhet.

kriminell fortid, økonomi og utenlandsforbindelser veier sterkt. om du har ei og anna bot for å ha kjørt for fort etc har ingen betydning.


jo høyere klarering, jo værre er prosessen.