View Single Post
Siste årene har de strammet inn veldig på tolkningene av reglene, og ærlighet veier tyngst. Har du noe som helst på deg, uansett om det er nark eller påleggstrekk, vær ærlig og nevn det i Personopplysningsblanketten, for de finner alt og hvis du utelot noe så er du per def uærlig og det utelukker deg fra selv de laveste gradene av sikkerhetsklarering og autorisasjon. Vi mista nylig en kollega fordi han ikke nevnte for egen arbeidsgiver (nærmeste leder er AM) at hans egen arbeidsgiver nå har fått pålegg om å trekke han i lønn (han antok arbeidsgiver ukke trengte beskjed om at arbeidsgiver skal begynne å trekke fra lønna hans).

Mao, du kan ikke skrive "jeg har aldri prøvd" på forhold til nark hvis du åpenbart har saker som involverer nark. Les forøvrig vedlegget til Personopplysningsblanketten hvor de går i detalj på hva de forventer av svar (på alk må du f.eks. nevne antall enheter per dag/måned/år)