View Single Post
Det må nok påregnes å fylle ut egenerklæring om egen helse før du før tegnet denne forsikringen, med mindre du jobber i en stor bedrift som ikke behover egenerkæringer i det hele tatt.