View Single Post
Cloor, kutt ut å trolle, og kom med saklig argumentasjon. Hvor har du dine påstander fra? Du påstår at ADHD er innbilding... Hverken jeg eller min sønn (13), innbildte oss at vi hadde diagnosen. Vi ble utredet i en langvarig prosess, pga store problemer på skole, jobb, og i dagliglivet. Denne utredningen ble foreslått for oss av det offentlige, og ikke noe vi fant på selv.