View Single Post
Har merket meg at enkelte her inne har god peil på forsikring og ting rundt det.

Lurer bare på hvilke konsekvenser 1 måned sykemelding pga utbrenthet vil ha for uføreforsikring og/eller andre forsikringer? Utbrenthet benevnes jo i journalen som "psykisk krise"