Tråd: USA og Visa
View Single Post
Elitistisk dass
vidarlo's Avatar
Donor
Måtte levere politiattest for B1/B2+D1/C1-visum. Til sjuande og sist må du søke og sjå om du får det. Å forskottere resultatet er ikkje så veldig enkelt.