Tråd: USA og Visa
View Single Post
Hvorfor skulle de ha innsyn i folks rulleblad? Da må du gi dem det.