View Single Post
Sitat av Roaccu Vis innlegg
Sosialstønad utgjør 6100kr for livsopphold (mulig det har gått opp i 2020) + de betaler husleie, strøm etc.

For å få dette kan du ikke ha en eneste krone på konto eller noe av verdi. Du må også sende inn detaljert oversikt fra dine bankkontoer fra siste 3 måneder.
Vis hele sitatet...
Det stemmer ikke helt at det er på 6100kr for alle.
Dette spørs veldig ifra kommune til kommune.
Noen steder får du mindre, andre steder får du mer.
Dette fordi det ikke er faste satser som gis i økonomisk stønad. Staten gir bare veiledende satser og kommunene er ikke pliktige til å følge de veiledende satsene.

Etter lov om sosiale tjenester er økonomisk stønad en skjønnsmessig ytelse. NAV-kontorene har rett og plikt til å utøve skjønn om det skal gis økonomisk stønad, og størrelsen på den.

NAV sine hjemmesider sier at denne satsen er på 8 874 kr mnd for enslig søker, det har det vært siden 1 juli 2018.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn...innkreving_kap

Kontoutskriftene trenger heller ikke være så veldig detaljerte, det er faktisk mye informasjon der du kan stryke ut og som NAV ikke har noe som helst med eller noe de skulle ha sagt på, dette pga den fine personvernloven vi har, men som de er veldig flinke til å bryte fordi folk flest ikke vet om det.