View Single Post
Ingen har plikt til å forklare seg til politiet, jf. straffeprosessloven § 232 (om mistenkte, men samme gjelder ikke-mistenkte). Eneste de er pliktige til å opplyse er personalia, jf. straffeloven § 162.

Angående hva politiet og andre etater har lov til å sjekke, så avhenger dette helt og holdent på hjemlene de anvender. Det er umulig å svare på uten å vite mer om situasjonen, evt. innholdet av en kjennelse om for eksempel ransaking.