Tråd: Fengsel
View Single Post
Rimelig sikker på at domfelte ikke klarer å få slike kategorier gjenkjent, det er nok forskere innenfor emnet som har giddet å stå for.

Det at de innsatte ikke nevneverdig bryr seg om slike distinksjoner er vel bare mer bevis på at kategoriene ikke ble oppfunnet innenfor murene..