View Single Post
Sitat av colakork Vis innlegg
Har blitt tatt for hasj før men det kom ikke opp på utømmende attest når jeg søkte til barnehage jobb
Vis hele sitatet...
Søker du jobb i barnehage er det "barneomsorgsattest" (jf. politiregisterloven § 39) som utstedes, jf. barnehageloven § 19. På denne vises ikke brudd på legemiddelloven. Det er gjerne legemiddellovens § 31 du blir straffet for, dersom du blir tatt med hasj.

Så; helt sikker på at det er uttømmende attest du leverte?