View Single Post
Har blitt tatt for hasj før men det kom ikke opp på utømmende attest når jeg søkte til barnehage jobb