View Single Post
nav via fastlege.

bør komme deg igang med det asap, da aap ikke varer evig og alt av dokumentering om tilstanden din må gåes igjennom skikkelig før den uendelig lange ventetiden (behandlingstid kaller nav det) fra nav etter søknad er sendt inn.

søknaden vil da gåes gjennom av nav/navlege el no i den duren, så viktig at dokumentasjon er på plass da de vil lett avslå om de har en minste ting å pirke på (som f eks at ikke alle behandlingsalternativer er prøvd ut, ikke prøvd nok tilrettelegging for aktivitet/arbaid, osv osv). selv ved avslag lar de det gå fort et halvt år før du får svaret, akkurat som om de bevisst prøver gjøre det så jævlig som mulig å få det godtatt..

start tidlig via fastlegen din og smør deg med masse tålmodighet, og lykke til