View Single Post
^2 er utenfor parantesen og skal ikke tas Ln av. Var det meningen, burde det vært 2 paranteser: ln((x-2)^2) jfr. parantesregler. Som Pipippepe også skriver. Sorry for skrivefeil, begynner å bli litt full.