View Single Post
Hver gang man skal snakke om medisiner. Blir det alltid nevnt avhengighetsfare. Er det egentlig farlig at man blir avhengig av fastmedisin?
man kommer jo til å fortsette å få fastmedisin. Og hvis du skal gå av en gang i fremtiden vil jo en nedtrappingsplan uansett bli satt igang.

Er leger for redde for å skrive ut medisin pga avhengighetsfare?