View Single Post
Sitat av Sam Vis innlegg
Hva mener dere er forskjellen på avkriminalisering og legalisering, og hvordan vil dette påvirke marked og brukere?
Vis hele sitatet...
Kan ta utgangspunkt i det som er aktuelt for Norge: Ved legalisering vil man få en ordning ala det man har på tobakk og alkohol idag med krav til utsalgssteder, aldersgrenser etc. Ved avkriminalisering vil bruk og besittelse (unntatt større kvanta) som idag er hjemlet i legemiddelloven, ikke lenger kunne straffes med bøter og rulleblad. Den modellen som trolig vedtas vil innebøre at hvis man pågripes av politi med illegale rusmidler må møte til en vurdering i nemd med f.eks lege, jurist og miljøarbeider hvor man vurderer om vedkommende har avhengighetsproblematikk og dermed kan få tilbud om hjelp eller om det er rekreasjon/utprøving etc. Ved sistnevnte vil man kunne gi advarsel eller ved gjentatt bruk/nekte å ta imot behandling om man åpenbart trenger det
men ikke er så syk at tvang er aktuelt: Sivilrettslige bøter på linje med parkeringsbøter som ikke kommer på rullebladet.

Det er mange utfordringer med avkriminalisering, som hva man gjør med kjøp/salg, hvor store kvanta vurderes til egen bruk eller videresalg osv. Dette er tingene rusreformutvalget skal se på og komme med forslag til.