View Single Post
Sitat av Dodecha Vis innlegg
Vel, nøkkelpunktene jeg vil dra frem er:Med andre ord akkurat det jeg sa tidligere: Kommiteen har ingen reell makt, de skal foreslå en handlingsplan men regjeringen sitter med det siste ordet.
Det skal ikke legaliseres noe som helst, de nevner ingenting om avkriminalisering heller (som jeg personlig ser på som en veldig dårlig idé, man kan ikke åpne slusene uten regulering).

Mye av ordningene vil gå på ungdommer og tunge narkomane, jeg ser for meg en mer konkretisering av dagens ordning med ruskontrakter der man avgir urinprøver over tid. Kanskje de vil la være å etterfølge de tyngste narkomane, men ofte er jo grunnen til at politiet må ta handling mot de er for at de sjenerer andre: De er kanskje voldelige, utagerende eller så ruset at folk føler seg utrygg i nærheten og da må større ordninger til som bostøtte eller institusjoner til.

Som sagt, jeg prøver å se lyst på at man vil gjøre noe med ruspolitikken og applauderer dette med å behandle det som et helseproblem kontra et kriminelt problem, men det gjenstår å se hva som blir satt i praksis.
Vis hele sitatet...
Planen er i utgangspunktet å legge seg tett opp mot Portugal-modellen. Det er i praksis avkriminalisering ala Portugalmodellen man ser for seg.
"Utvalget skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten."
"Utvalget står fritt til å se til andre lands erfaringer med lignende tilnærminger, men skal særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og den portugisiske modellen, med tanke på hvorvidt denne, eller deler av denne, kan være egnet i en norsk sammenheng."

Selv om avkriminalisering og har ulemper antar jeg du er enig i at det vil være en stor fordel om man går bort ifra dagens bøtelegging med bøtesoning for noen og rulleblad ved bruk og besittelse? Kan være enig i at en legalisering vil være bedre på mange måter, men avkriminalisering kan sees på som et steg på vegen. Med unntak av FRP og KRF er alle parier enige i planen videre om at oppfølging av illegale rusbrukere skal flyttes fra justis til helsevesenet.